Насловна Друштво За плате посланика 300 хиљада више него 2015.

За плате посланика 300 хиљада више него 2015.

0
ПОДИЈЕЛИ

Посланицима црногорског парламента је, за првих 11 мјесеци прошле године, за плате исплаћено преко 1,3 милиона еура, што је за око 300 хиљада еура више него у истом периоду 2015. године.

Посланичка плата у прошлој години износила је 1.858 еура уз просјечан минули рад од 18,5 одсто на мјесечном нивоу, што је за око 600 еура више у односу на 2015, када је нето плата посланика била 1.244 еура.

У првих 11 мјесеци 2015. године посланицима је за плате исплаћено 1,03 милиона, а до 1. децембра прошле 1,34 милиона еура нето, односно 2,3 милиона у бруто износу.

Како је агенцији МИНА саопштено из Скупштине, највећу плату у 2016. години примали су посланици са највећим минулим радом – Бранко Радуловић, који је до 7. новембра био потпредсједник парламента, затим Радивоје Никчевић, Невен Гошовић, Јелисава Калезић и Миодраг Вуковић.

Од априла прошле године престала је да важи одлука о праву посланика на накнаду за учешће у раду радних тијела Скупштине, на основу које је предсједник радног тијела мјесечно добијао 300, члан 150, а за чланство у више одбора добијало се укупно 225 еура.

„За вријеме важења Одлуке о накнадама за учешће у раду Колегијума предсједника Скупштине и радних тијела током 2016. године, исплаћено је око 77 хиљада еура у бруто износу“, казали су из парламента.

Посланицима који долазе из мјеста удаљеног од Подгорице више од 30 километара припада и дневница за присуство на сједницама парламента и одбора у износу од 20 одсто обрачунске вриједности коефицијента који утврђује Влада, односно 18 еура.

Током протекле године, до краја 25. сазива Скупштине, на име путних трошкова за долазак на пленуме и сједнице радних тијела исплаћено је око 145 еура.

Посланици који живе ван Подгорице имају право и на накнаду трошкова за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе ради учешћа на сједницама Скупштине и њених радних тијела, у износу од 20 одсто цијене литра бензина по пређеном километру.

Сходно Одлуци о остваривању права на накнаду трошкова на име смјештаја, посланицима којима је пребивалиште удаљено од мјеста засједања најмање 50 километара обезбијеђено је ноћење у хотелу, или имају право на новчану накнаду од од 330 еура мјесечно на име закупа стана у мјесту засједања.

„Просјечно 12 посланика 25. сазива је током 2016. године, користило плаћени смјештај у Подгорици у виду хотелског смјештаја“, казали су из Скупштине.

Посланици имају право и на накнаду трошкова за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе ради учешћа на сједницама Скупштине и њених радних тијела, у износу од 20 одсто цијене литра бензина по пређеном километру.

Током 2016. године, право на новчану накнаду на име закупа стана остваривала су и два посланика 25. сазива, до краја својих мандата, а то право тренутно остварује један посланик 26. сазива.

Посланику који користи право по основу закупа стана припада и право на накнаду у износу од 6,5 одсто минималне зараде у Црној Гори, за долазак и учешће на сједницама Скупштине и њених радних тијела.

Сходно Одлуци о коришћењу службених мобилних телефона, Скупштина Црне Горе плаћа посланику износ рачуна до 100 еура, а до 30. новембра 2016. године у ову сврху је потрошено око 63 хиљаде еура, укључујући и трошкове за децембар 2015.

У складу са Уредбом о условима и начину коришћења превозних средстава у својини Црне Горе, предсједник и потпредсједници Скупштине имају право на сталну употребу службеног возила.

Како су појаснили из парламента, возило које користи предсједник Скупштине обезбјеђује Министарство унутрашњих послова, имајући у виду да је у складу са Одлуком о одређивању лица и објеката које обезбјеђује Упава полиције, предсједник Скупштине особа чија се безбједност штити, тако да тај ресор сноси и трошкове горива и одржавања за возило које он користи.

Возила која користе потпредсједници парламента обезбјеђује Скупштина Црне Горе и сноси трошкове горива и одржавања.

Предсједници радних тијела и предсједници посланичких клубова такође имају право на коришћење, односно на сталну употребу службеног возила, под условом да Скупштина располаже са довољним бројем возила.

„До 31. октобра 2016. године за гориво је потрошено око 38 хиљада еура“, казали су из парламента.

За трошкове службених путовања у иностранство Скупштина је у 2016. години до сада потрошила око 369 хиљада еура, а посланици за чија је службена путовања потрошено највише новца су Снежана Јоница, Предраг Секулић и Миодраг Вуковић.

 

ПОДИЈЕЛИ

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here