Насловна Политика Уставни суд неће бити обавезан да тражи од мишљење од парламента?

Уставни суд неће бити обавезан да тражи од мишљење од парламента?

0
ПОДИЈЕЛИ

Уставни суд Црне Горе убудуће неће бити обавезан да, прије доношења одлуке, тражи од парламента мишљење у вези покретања поступка за оцјену уставности појединих закона.

Ustavni-sud-5

То је предвиђено измјенама Закона о Уставном суду, који ће сјутра размтрати Одбор за политички систем, правосуђе и управу.

У образложењу закона је наведено да је ова измјена утврђена на основу препорука Венецијанске комисије.

Предложеним законом унапријеђене су одредбе о правима лица којима је повријеђено право коначним или правоснажним појединачним актом, донијетим на основу закона или другог прописа за који је по њиховој иницијативи, утврђено да није у сагласности са Уставом.

„Та лица имају право да траже од надлежног органа измјену тог појединачног акта, ако не утиче на права савјесних трећих лица, у року од шест мјесеци од објављивања одлуке у Службеном листу Црне Горе“, каже се у образложењу.

Уставни суд може одлуком којом утврди да закон или други пропис није у сагласности са Уставом, медународним уговорима или законом, одредити начин накнаде штете за сва лица којима је повријеђено право коначним или правоснажним појединачним актом.

„Ретроактивно дејство одлука Уставног суда је ограничено и не може бити на штету савјесних трећих лица која су стекла одређена права, нарочито у грађанском праву, тако да је могуће једино у кривичним стварима и једностраначкцим управним стварима“, каже се у предложеном закону.

Могућност Уставног суда да одреди начин накнаде штете за сва лица је, како је образложено, ускладивање његове надлежности са праксом Европског суда за људска права.

„Тај суд више користи институт такозваних пилот-пресуда у којима утврђује повреде и налаже да их држава исправи на наћин да обухвати све особе чија су конвенцијска права спорим законом повриједена“, наводи се у новом закону о Уставном суду.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here