Насловна Политика Суад Нумановић води Министарство здравља до избора новог министра

Суад Нумановић води Министарство здравља до избора новог министра

0
ПОДИЈЕЛИ

На данашњој сједници предсједник Владе Мило Ђукановић, сагласно овлашћењу из Закона о државној управи, одредио је Суада Нумановића, министра за људска и мањинска права, да руководи радом Министарства здравља, до избора новог министра.

suad-numanovic-04-02-2011-b1_0_0 (1)

Влада је данас донијела Стратегију за професионални развој локалних службеника и намјештеника у Црној Гори за период 2015-2018. година и Акциони план за њено спровођење до 2016. године.

„Имплементацијом Стратегије омогућиће се формирање високостручног кадра, способног за брзо прилагођавање промјенама и пружање квалитетних услуга грађанима, у циљу стварања савремене, ефикасне, професионалне и одговорне локалне самоуправе, која ће се базирати на једнаким стандардима и принципима“, казали су у Влади.

Влада је донијела Програм заштите и очувања културних добара за 2015. годину.

„С обзиром да су културна добра важан фактор националне идентификације и да представљају дугорочан ресурс за одрживи развој, Програмом је планирана подршка, финансирање и суфинансирање програма и пројеката од значаја за остваривање јавног интереса у области културне баштине Црне Горе, а који се односе на конзерваторску, музејску, библиотечку, архивску и кинотечку дјелатност. За ову сврху у 2015. години опредијељено је укупно 1.125.780 еура“, истичу у Влади.

Влада је утврдила Предлог закона о измјенама и допунама закона о запаљивим течностима и гасовима.

„Његово доношење допринијеће нормативном уређењу и унапређењу у области руковања запаљивим течностима и гасовима, као дијелу система безбиједности, чиме се појачава одговорност свих надлежних субјеката и стварају претпоставке за њихово непосредно ангажовање у свим условима“, објашњавају у Влади.

Влада је донијела Стратегију управљања хемикалијама 2015-2018. године која чини основу за успостављање интегрисаног, дјелотворног и рационалног система за сигурно управљање хемикалијама, у складу с прописима и праксом Европске уније.

Влада је са дневног реда данашње сједнице скинула Јесењу анализу макроекономских кретања и структурних реформи – 2014 и Информацију о заступљености мањинских народа и других мањинских националних заједница у државним органима и органима државне управе.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here