Насловна Друштво Преко 16.000 евра за школовање дјеце службеника амбасаде Црне Горе у Београду

Преко 16.000 евра за школовање дјеце службеника амбасаде Црне Горе у Београду

0
ПОДИЈЕЛИ
Београд

Државна ревизорска институција дала је условно мишљење на правилности материјално-финансијског пословања наших дипломатских представништава у Русији, Србији и Белгији, те сталних мисија при ЕУ и НАТО. Условно мишљење дато је и на усклађеност пословања представништава са прописима Министарства вањских послова.

У амбасади у Москви амбасадори су били Зоран Јоцовић и Игор Јововић, у Србији Бранислав Мићуновић, у Бриселу Владимир Радуловић, у генералном конзулату у Србији Милорад Канкараш, у Мисији при ЕУ Иван Лековић и Горан Саркић, а у НАТО Драгана Радуловић.

У извјештају ДРИ, који су сачинили Никола Н. Ковачевић и др Бранислав Радуловић, између осталог се наводи да су кршили законе и уредбе о државној имовини, о административним таксама, о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и других примања, о начину вођења евиденције покретних и непокретних ствари и о попису ствари у државној својини…

Државна ревизија је констатовала да једна од двије зграде које су по одобрењу Владе купљене у Бриселу за 5,6 милиона евра, а у чије је опремање уложено 213.935 евра, стоји празна.

У поступку ревизије је утврђено да је у једној згради смјештена Амбасада Црне Горе и Стална мисија при ЕУ у Бриселу, док друга није стављена у функцију. Имајући у виду значајан износ новца који је дат за набавку и опремање, ДРИ препоручује Министарству вањских послова да иницира да се у што краћем року стави у функцију наводи се у извјештају ДРИ.

Дипломатска представништва нијесу благовремено достављала Министарству извјештаје о оствареним приходима и утрошеним средствима са пратећом документацијом. Нијесу достављали ни мјесечне предлоге захтјева за потрошњу у предвиђеном року, а Генерални конзулат у Србији и Стална мисија при ЕУ ни предлоге буџета за 2016. Ревизијом је такође утврђено да амбасаде у Русији и Србији нијесу уплаћивале дио конзуларних прихода у прописаном року на намјенски рачун, наводи се у извештају.

Амбасада и конзулат у Србији и у Русији не праве евиденцију благајничких трансакција за конзуларне приходе кроз дневник благајне. Генерални конзулат у Србији није отворило жиро рачун за уплату конзуларних прихода, што је био дужан.

Амбасада у Русији није презентовала доказ (записник) да је приликом доласка новог шефа представништва извршена примопредаја резиденције стана како је то прописано. Ревизијом су утврђене неправилности и недостаци у евидентирању и попису покретне и непокретне имовине код свих ревидираних представништава наводе ревизори.

Школарине за дјецу дипломата и радника при представништвима

ДРИ наводи да за трошкове зарада и додатака највише је потрошено у сталној мисији у Бриселу, гдје ради 17 људи, 771.000 евра, у мисији НАТО плате девет запослених су 284.000, у Србији седам запослених прима 247.398, у амбасади у Бриселу троје запослених има 113.324, у Русији, за двоје запослених близу 100.000 и у Генералном конзулату у Београду двоје запослених 67.000 евра.

Занимљиво је да је годишња школарина за двоје дјеце једног запосленог у амбасади у Београду, која су похађала Интернационалну основну школу, плаћено 16.250 евра. Министарство вањских послова је издало рјешења за ове двије школарине. Истовремено је за дјецу седам запослених у Сталној мисији у Бриселу плаћена годишња школарина укупно 5.715 евра.

За уговорене накнаде, односно зараде ангажованом локалном особљу највише је плаћено у дипломатском представништву у Србији близу 63.000 евра, потом у Сталној милисији у Бриселу 54.655, Русији 48.100, Мисији при НАТО 47.390, у Амбасади у Бриселу 43.800 и Конзулату у Београду 6.600 евра.

У ДРИ извјештају се такође наводи да представништва нијесу плаћала трошкове у одобреним границама и по намјенама утврђеним буџетом Министарства.

Дипломатска представништва нијесу 17.908 евра трошкова документовала или су их правдала неадекватном документацијом Мисија при ЕУ 15.547, при НАТО 1.282,37 и Амбасада у Белгији 1.079 евра, контатовали су ревизори.

Извор: Побједа

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here