Насловна Друштво Министар посао дао Ђукановићевом сину, Комисија га поништила

Министар посао дао Ђукановићевом сину, Комисија га поништила

0
ПОДИЈЕЛИ

Државна  Комисија за контролу поступка јавних набавки усвојила је жалбу  подгоричке фирме Елко и поништила одлуку Министарства економије да предузећу ББ Солар, у власништву премијеровог сина Блажа Ђукановића и његовог партнера, додијели посао вриједан 54.854 евра.

То  се односи  на набавку и инсталирање соларних система за производњу електричне енергије на катунима.

blazo-djukanovic1

Државна комисија указала је Министарству економије, којим руководи  Владимир Каварић, на битне повреде Закона о јавним набавкама и правила управног поступка.  Том Владином ресору је наложено да у року од 15 дана поново вреднује понуде, отклони неправилности и донесе закониту одлуку.

Комисија, којом предсједава Сузана Прибиловић, а која је и потписала ово рјешење, утврдила је да одлука о избору најповољнијег понуђача није сачињена у складу са Законом, нити је њено образложење било у складу са правилима управног поступка.

Комисија Министарства економије за вредновање понуда утврдила је да је само понуда фирме Ђукановића била исправна на овом тендеру. Понуде фирми  Енертецх инжињеринг Подгорица, жалиоца Елко Подгорица, као и понуда конзорцијума фирми Сиенерсyс ДОО и Систем МНЕ ДОО Подгорица одбијене су због неправилности.

Државна комисија је утврдила, међутим, да се из побијане одлуке не може утврдити и „да је нејасно на основу којих чињеница и доказа, и примјеном којих материјалних прописа је наручилац спорне набавке закључио да је ББ Солар достављеним доказима доказао да испуњава предвиђене услове за учествовање у поступку јавне набавке, као и у погледу сачињавања и подношења понуде“.

Због тога је и утврђено да је наручилац спорне набавке-Министарство економије учинило битне пропусте приликом прегледа, оцјене и вредновања понуда, што представља битну повреду Закона о јавним набавкама.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here