Насловна Друштво Куљачи двије и по, Маровићу двије године затвора

Куљачи двије и по, Маровићу двије године затвора

0
ПОДИЈЕЛИ

Бивши предсједник општине Будва Рајко Куљача осуђен је на двије и по, а некадашњи секретар Секретаријата за инвестиције Општине Будва Драган Маровић на двије године затвора, јер су злоупотребом службеног положаја прибавили имовинску корист предузећу Завала Инвест и оштетили општински буџет за 820.000 евра.

Остали окривљени у овом случају Ђорђе Ј. Пињатић, предсједник Комисије која је процјењивала изведене радове на фабрици за прераду воде, чланови комисије Драган С. Жинић, Слободан Ш. Ђуровић, Стеван Ђ. Вучетић, Сретен Н. Томовић, Новак П. Станојевић и Марко С. Калоштро и Драган М. Секулић осуђени су на по годину дана затвора.

То је данашња пресуда Апелационог суда Црне Горе коју је донио судија Милић Међедовић.

У оптужници се наводи да су у периоду од септембра 2007. до децембра 2008. године, у Будви, ради реализације закључака са Колегијума предсједника Општине Будва 14. 09. 2007, у својству службених лица – Куљача као предсједник Општине Будва и Маровић као секретар Секретаријата за инвестиције Општине Будва, искоришћавањем свог службеног положаја и овлашћења и невршењем своје службене дужности прибавили имовинску корист привредном друштву „Завала Инвест“, а Општини Будва нанијели штету, у чему су им умишљајно помогли предсједник и чланови комисије.

Куљача и Маровић су супротно уговору од 11. 06. 2007. којим се Општина Будва обавезала да ће бити инвеститор грађевинских, електро и водоводних радова на изградњи „Постројења за десалинизацију морске воде“ на полуострву Завала и супротно Закону о јавним набавкама, како би прибавили имовинску корист привредном друштву „Завала Инвест“, чији су оснивачи привредно друштво „Монинвест“ Д.О.О. Будва у власништву Драгана Секулића и Светозара Маровића и привредно друштво „Слав Инн“ у власништву Вјечеслава Лејбмана, оптужени Куљача није донио одлуку о покретању и спровођењу отвореног поступка јавне набавке за ове радове, а оптужени Маровић договорио са „Завала Инвест“ да то привредно друштво финансира и изгради објекат „Постројење за десалинизацију морске воде Завала“, без претходно утврђене количине и цијене радова и одобрења за постављање објекта за смјештај постројења, а у овим договорима је учествовао и оптужени Пињатић.

Куљача је 25. 09. 2008. рјешењем именовао Комисију за процјену вриједности изведених радова коју су сачињавали оптужени Пињатић, као предсједник и Жинић, Ђуровић, Вучетић, Томовић, Станојевић и Калоштро, као чланови комисије, који су оптуженима Куљачи и Маровићу стварањем услова, умишљајно помогли да „Завали Инвест“ прибаве имовинску корист. Комисија је 13. 10. 2008. сачинила извјештај у којем су количине до тада изведених радова процијенили на износ од 4.403.886,55 еура, који је за 821.599 еура већи од трошкова које је „Завала Инвест“ Будва, као инвеститор, имала за извођење тих радова. Истог дана 13. 10. 2008. када је извјештај сачињен, Лазар Рађеновић и Миленко Медиговић, потпредсједници Општине Будва су у име оптуженог Куљаче са „Завала Инвест“ закључили предуговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта којим су се уговорне стране споразумјеле да ће се трошкови које је „Завала Инвест“ имала за изградњу објекта компензирати са обавезама „Завала Инвест“ према Општини на име комуналија. Окривљени су привредном друштву„Завала Инвест“ прибавили имовинску корист од 821.599 еура, а буџету Општине Будва нанијета штета у истом износу.

У другој тачки оптужнице се наводи да је оптужени Куљача у периоду од друге половине новембра 2007. до децембра 2008, искоришћавањем свог службеног положаја прибавио корист привредном друштву„Завала Инвест“, а оптужени Секулић као извршни директор и оснивач привредног друштва „Монинвест“ чији је други оснивач Светозар Маровић, закључујући Уговор о купопродаји непокретности на полуострву Завала са привредним друштвом „Слав инн“, у којем је као битне обавезне кумулативне услове уговора договорио да ће у року од 12 мјесеци Општина Будва расписати тендер за избор партнера на којем ће као најбољи понуђач бити изабран „Слав Ин“ заједно са „Мон-инвестом“ или њихова заједничка компанија и да ће Општина Будва донијети одлуку о заједничкој градњи хотелског комплекса са наведеним привредним друштвом у којој ће Општина Будва партиципирати са својим земљиштем и по основу тога добити 15% изграђених објеката, те да ће усвојити детаљни урбанистички план, урбанистички пројекат или други плански документ којим се предвиђа изградња хотелског комплекса на непокретностима и парцелама које ће бити предмет уговора са Општином бруто површине од 84.000 м2, и тако умишљајно подстрекао Куљачу да започне реализацију уговорених „обавеза“. Тако је Куљача и започео дана 30. 11. 2007. на начин што је донио Одлуку о изради Урбанистичког пројекта „Туристички комплекс Завала“, те супротно Закону о јавним набавкама донио Одлуку о покретању и спровођењу поступка јавне набавке за избор најповољније понуде за израду Урбанистичког пројекта „Туристички комплекс Завала“ путем шопинг методе коју је спровела Агенција за планирање простора и као најповољнијег понуђача изабрала „Завод за изградњу Будва“, а овај уговором ангажовао привредно друштво „Монтенегро пројект“ Д.О.О. Подгорица, које је за израду пројекта користило идејне пројекте „Завала Инвеста“ по којима је у новембру 2007. већ била започета бесправна градња туристичких вила на Завали.

Након што је у априлу 2008. обавијештена јавност да је поднијета кривична пријава државном тужилаштву Црне Горе, поводом бесправне градње на Завали, дана 8. маја 2008. привредно друштво „Монинвест“ иступило из „Завала Инвест“, а 9. маја 2008. из привредног друштва „Монинвест“ иступио је Маровић Светозар, а истог дана Вјечеслав Лејбман и оптужени Секулић код Основног суда у Цетињу овјерили анекс уговора којим су престале да важе одредбе битних услова уговора. При чему, Куљача у намјери да „Завала Инвест“ прибави корист, иако су га Министарство за економски развој Црне Горе и локална управа Општине обавијестили да се објекат бесправно гради, а о тој бесправној градњи је био упознат и као предсједник Координационог тијела за предузимање оперативних мјера за спрјечавање бесправне градње на територији Општине Будва, није у складу са Статутом Општине Будва вршио надзор над радом локалне управе и није, према Закључку Владе Црне Горе од 24. 04. 2008, захтијевао од Комуналне полиције да предузме радње у оквиру своје надлежности – донесе рјешење о рушењу објеката и реализује, већ је тако привредном друштву „Завала Инвест“ прибавио корист у виду привилегије да мимо законских услова започне и гради објекат на полуострву Завала.

Судија Сузана Мугоша у трећем судском процесу пред Вишим судом у Подгорици, у јуну 2015. године осудила је бившег предсједника Општине Будва Рајка П. Куљачу на пет година затвора због кривичних дјела продужено кривично дјело – злоупотреба службеног положаја, док је Секретар за инвестиције Драган Ј. Маровић, због злоупотребе службеног положаја осуђен на четири године затвора. Ђорђе Ј. Пињатић, предсједник Комисије која је процјењивала изведене радове на фабрици за прераду воде, осуђен је на три године затвора, док су чланови комисије Драган С. Жинић, Слободан Ш. Ђуровић, Стеван Ђ. Вучетић, Сретен Н. Томовић, Новак П. Станојевић и Марко С. Калоштро, због кривичног дјела злоупотреба службеног положаја помагањем, осуђени су на по двије године затвора. Драган М. Секулић је због злоупотребе службеног положаја подстрекавања, осуђен је на три и по године затвора.

Апелациони суд Црне Горе је у јануару ове године одлучио да отвори претрес у предмету “Завала” против оптужених Рајка Куљаче И Драгана Маровића и осталих окривљених, због кривичних дјела злоупотреба службеног положаја.

До сада је Апелациони суд два пута укидао осуђујуће пресуде Вишег суда – Куљачи и Маровићу и враћао предмет на поновно суђење. Како је И трећа пресуда фактички укинута, то је Апелациони суд по закону одлучио да отвори претрес.

Из тог суда је саопштено да су основане жалбе адвоката одбране, па како пресуду за Завалу више није могуће укинути, то је судско вијеће ради отклањања битних повреда, одлучило да се одржи главни претрес.

„На сједници вијећа, на којој се расправљало поводом жалби изјављених на пресуду у предмету „Завала“ којом су оптужени оглашени кривим, вијеће Апелационог суда Црне Горе је нашло да су основане изјављене жалбе адвоката. Овим жалбама се указује на битне повреде одредаба Законика о кривичном поступку, па је вијеће Апелационог суда, нашавши те повреде, утврдило да су разлози о одлучним чињеницама противурјечни. Па како сходно одредбама Законика о кривичном поступку, пресуду више није могуће укинути, то је вијеће Апелационог суда, ради отклањања тих битних повреда, одлучило да се одржи претрес пред Апелационим судом“, изјавила је “Вијестима” портпарол Апелационог суда.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here