Насловна Издвојено Ко је стварао Црну Гору ако нису Срби?

Ко је стварао Црну Гору ако нису Срби?

54
ПОДИЈЕЛИ

Пише: Диана Милошевић

Не мирују ни они који од Црне Горе праве антисрпску државу, ни они који им у томе „чувају стражу“ и обезбеђују подршку.

Томислав Николић је у интервјуу Ал Џазири између осталог рекао за Црну Гору: „То је историјски земља коју су створили Срби, тамо живи велики број Срба и често имамо расправе да ли они имају сва права као и остали грађани Црне Горе“. Још је додао да признаје независност Црне Горе, али да ће је ценити по томе какав однос има према свим грађанима, не само онима на власти, него и у опозицији.

tomanikolic-620x330

Главни војвођански „лигаш“ – Ненад Чанак – поводом Николићевих речи је изговорио: „Оно што посебно забрињава јесте да се Николић и овај пут ставио насупрот Влади Србије и интереса наше државе, заступајући интересе режима у Русији. У кривичном праву за поступке Томислава Николића нема друге дефиниције осим – велеиздаје“.

Још је додао да је Николић – непоправљиви незналица, па нагласио: „Са гнушањем одбацујемо увреде које је, због свог политичког екстремизма и огромне неукости, још једном демонстрирао одлазећи председник Србије Томислав Николић. Ставом о Црној Гори, Николић је тешко увредио суседну и пријатељску државу и још једном показао да би његов поновни избор био фаталан и по Србију и по мир у региону“.

nenad-canak (1)

Стога – колико год то личило да проверавање да ли је вода мокра – има смисла питати: да ли су Срби створили Црну Гору или је некако настала мимо њих, па је они присвојили?

Због чега је данашњем монтенегринству потребно да оспорава управо то, упркос томе што су сви владари Црне Горе за себе говорили да су Срби?

Који и чији ветар дува преко тврдњи из Србије да Црну Гору нису створили Срби?

Чанак нема име и реноме поводом историје, зато нема шта ни да изгуби оспоравањем неоспоривог, због чега се ипак упустио у оспоравање кнезу Данилу, Петру Првом, Петру Другом и краљу Николи да су били Срби?

Раковић: Црну Гору су створили Срби, односно Црногорци као Срби, о томе је реч

aleksandar-rakovic
др Александар Раковић, историчар, Институт за новију историју Србије

Црну Гору су створили Срби. У то време су сви Црногорци били етнички Срби. Тако су се изјашњавали у време када је Црна Гора стварана, од 1697. када је владика Данило преузео власт у теократској Црној Гори, па све до уједињења у Југословенску заједницу 1918, Црна Гора је била национална држава српског народа. То је чињеница.

Сви православни Црногорци су се изјашњавали као Срби. С тим у вези, Црну Гору су створили Срби, односно Црногорци као Срби. О томе је реч.

Видео сам полемику између председника Николића и Чанка, где је председник рекао да су Црну Гору створили Срби, а Чанак му рекао да је незналица. Међутим, Чанак је обична незналица. Он ништа не зна. Јер је стопостотна чињеница да је Црна Гора била историјска држава српског народа.

У Црној Гори је потом вршен етнички инжењеринг, који је почео током аустроугарске окупације, па се настављао кроз више фаза и преко више актера, да бисмо данас имали ову ситуацију да је православно биће Црногораца подељено на две целине.

Једна су они који су Срби. Они се нису одрекли историјске Црне Горе. А друга су црногорски сепаратисти који се изјашњавају као Црногорци, који су се одрекли свега оног што је Црна Гора некад била и свој нови идентитет траже тако да буде најближи Хрватима. И логично је да то траже, јер је сличан конвертитски идентитет између Хрвата који су некада били Срби – њих преко 70 одсто – и Црногораца који су некад били Срби- а њих је 100 одсто.

Још подвлачим да је успостављена државност на референдуму 2006. године – нова државност. Та државност нема везе са државношћу која је постојала у време династије Петровић-Његош. То су две различите творевине, државе и идеологије.

Прва је била српска творевина која је у себи гајила ујединитељску идеју српског народа. Ова друга је антисрпска идеологија, која нема никакве везе са оним што је Црна Гора некад била.

Стаматовић: Власт преузима америчку доктрину, а српски идентитет Црне Горе приказује као вјештачки

aleksandar-stamatovic
Александар Стаматовић, историчар

Црна Гора је до краја постојања свог државног суверенитета била српска држава.

Њен народ, династија и владари су се идентификовали као Срби. Врло често црногорску нововјековну државност историчари третирају као петровићки период.

Сви Петровићи, почев од првог владике Данила, до посљедњег краља Николе представљали су себе као Србе. У истом смислу то је био главарски слој, као нека врста владајућег естаблишмента, као и уосталом цјелокупно становништво Црне Горе. Чак шта више, у Црној Гори се задржао култ средњовјековне српске државности из немањићког периода, наслоњен на постнемањићки балшићко-црнојевићки.

То се очигледно види из једног рукописног Јеванђеља, којег је манастиру Високи Дечани поклонио први значајни Петровић – владика Данило, у поклонском тексту он себе потписује као: “ Данил, владика цетињски, војводич српској земљи.“

Црногорска државност је оперативно старија и од оне у Србији, јер се у Црној Гори већ почетком 18. вијека уочавају јасни елементи државности за вријеме владике Данила: воде се битке са Турцима, у Црну Гору долазе руски емисари, владика Данило одлази у Русију, он кореспондира са Млетачком Републиком као духовни и свјетовни поглавар једне земље, уводи се први суд, скупштина главара итд.

Тога у Србији нема, све до почетка 19. вијека.

Многи лаици српски идентитет Црногораца виде првенствено кроз књижевна дјела Петра Другог Петровића-Његоша, што је само каменчић у мозаику исказивања српског идентитета, јер њега ван књижевних Његошевих дјела има на претек у политичко- државном смислу.

Супериорност српске политичко-државне идеје у Црној Гори, у односу на Гарашаниново „Начертаније“, исказана је и кроз пјесму књаза Николе „Онамо, намо“ из 1867. године.

Једна од великих обмана у креирању садашњег црногорског идентитета је идентификовање данашње Црне Горе са историјском Црном Гором, тј. да је Црна Гора одувијек била територијално оваква каква је данас, са истим таквим етничким идентитетом.

Истински историјско-географски појам Црне Горе су четири нахије: Катунска (у коју спада и Цетиње), Ријечка, Љешанска и Црмничка. Од краја 18. и током читавог 19. вијека, па све до 1912. године, са уклапањем у државни суверенитет свих осталих крајева, вршено је и државно поцрногорчивање брђанског и херцеговачког становништва. Бока пак никада није ни улазила у састав црногорске државе док је ова била независна.

Садашња Црна Гора, створена на мајском референдуму 2006. године је тотални идентитетски и културолошки антипод Црне Горе која је постојала до 1918. године.

Комбинацијом комунистичке доктрине о црногорској националној посебности, са тезама два појединца – др Секуле Дрљевића и Савића Марковића-Штедимлије – створен је данашњи званични идентитет Црне Горе.

Садашњи владајући естаблишмент, заправо преузима америчку националну доктрину, тј. сваки амерички држављанин је Американац. То је крајњи циљ и црногорске идентитетске доктрине: сваки црногорски држављанин, ма ко он био ( Црногорац, Србин, Бошњак, Албанац) је Црногорац, самим тим јер је црногорски држављанин. При томе се српски идентитет Црне Горе у прошлости настоји приказати као вјештачки створен, тј. политички а не етнички.

Може се са сигурношћу рећи да нарочито у посљедњој деценији и по, читав један ешалон, не само историчара, него и уопште културолошких посленика, гради своје каријере на негирању свега што је српско у Црној Гори и пљувању по њему. На том фону настале су многе каријере.

Антисрпство је данас у Црној Гори подразумијевајућа друштвена категорија, и доказ правилног става, наслијеђен од комунистичке морално-политичке подобности.

Маркуш: За неке су светиње Пе­ти кон­гре­с Коминтер­не 1924. и Пе­та зе­маљ­ска кон­фе­рен­ци­ја 1940.

Jovan Markus
Јо­ва­н Б. Маркуш, историчар

Много је књи­га за по­сљед­њих пе­де­сет го­ди­на на­пи­са­но на те­му на­ро­да, на­ци­је и др­жа­ве. Ум­ни љу­ди и вла­да­ри Цр­не Го­ре ни­је­су по­ис­то­вје­ћи­ва­ли на­род и на­ци­ју, као ни цр­но­гор­ство и срп­ство, ни­ти из­јед­на­ча­ва­ли срп­ство и ср­би­јан­ство, а ни­кад ни­је­су су­прот­ста­вља­ли срп­ство и цр­но­гор­ство, зна­ју­ћи да би то у бу­дућ­но­сти мо­гло да има те­шке по­сље­ди­це ко­је би мо­гле на­ста­ти ме­ђу бра­ћом.

Ако иде­мо пре­ма из­во­ру „гдје се ја­сни­је ви­ди“, мо­ра се по­ћи од зна­че­ња пој­мо­ва народа, нације и државе у је­зи­ку од ко­га су пре­у­зе­ти – латинском.

Је­дан од пр­вих реч­ни­ка на је­зи­ку ко­ји ра­зу­ми­је­мо и ко­ји се ко­ри­стио у Кња­же­ви­ни и Кра­ље­ви­ни Цр­ној Го­ри је реч­ник Мир­ка Диљ­ко­ви­ћа, а у њему је популус – на­род, скуп, мно­штво, сви­јет, natio – род, свој­та, пле­ме, а civitas – др­жа­ва. Исте дефиниције даје и ријеч­ник Бра­ни­сла­ва Гру­ји­ћа, ко­ји је да­нас нај­ви­ше у упо­тре­би. Тако ријеч народ користимо да означимо припадност: це­тињ­ски на­род – ло­кал­на при­пад­ност, при­мор­ски на­род – ре­ги­о­нал­на при­пад­ност, цр­но­гор­ски на­род – при­пад­ност цр­но­гор­ској др­жа­ви, срп­ски на­род – на­ци­о­нал­на при­пад­ност, пра­во­слав­ни на­род – при­пад­ни­ци пра­во­слав­не вје­ре,бал­кан­ски на­род – те­ри­то­ри­јал­на при­пад­ност Бал­кан­ском по­лу­о­стр­ву, европ­ски на­род – при­пад­ност европ­ском пот­кон­ти­нен­ту.

Појам нације, рода, племена, по­ка­зу­је да се ра­ди о бли­ској крв­ној, тј. ге­нет­ској ве­зи, и као та­кав се чо­вјек ра­ђа.

Није мо­гу­ће да су бра­ћа ро­ђе­њем род, па по­сли­је то­га из по­ли­тич­ких раз­ло­га то ни­је­су. Род је кон­стан­та за сав жи­вот и то не мо­же­мо про­ми­је­ни­ти као ни сво­је ро­ди­те­ље или сво­ју дје­цу. Наш од­нос пре­ма на­шој су­шти­ни мо­же би­ти раз­ли­чит, али су­шти­на се не ми­је­ња.

Др­жа­ву са те­ри­то­ри­јом чини и на­род, ко­ји не мо­ра би­ти исте на­ци­је, је­зи­ка и вје­ре. Она пред­ста­вља ор­га­ни­за­ци­о­ну цје­ли­ну на јед­ном под­руч­ју са од­го­ва­ра­ју­ћом др­жав­ном и дру­штве­ном струк­ту­ром.

На­ши пре­ци ни­је­су би­ли баш та­ко не­зна­ве­ни ка­ко би же­ље­ли не­ки по­ли­ти­ча­ри и исто­ри­ча­ри да их да­нас пред­ста­ве, јер се не укла­па­ју у њи­хо­ве иде­о­ло­шке и по­ли­тич­ке ма­ни­пу­ла­ци­је.

Што се ти­че цр­но­гор­ског срп­ства и цр­но­гор­ства, као есен­ци­је срп­ства, то су нај­бо­ље ар­ти­ку­ли­са­ли нај­ре­пре­зен­та­тив­ни­ји Цр­но­гор­ци и они ко­ји има­ју нај­ве­ће за­слу­ге за цр­но­гор­ску др­жав­ност. При­је све­га то су сви до јед­ног вла­да­ри ку­ће Пе­тро­ви­ћа. Са­мо не­ко­ли­ко исто­риј­ских до­ку­ме­на­та, оних чи­је дје­ло ваљ­да ни­је спор­но ни код јед­ног Цр­но­гор­ца, ми­слим да по­твр­ђу­је ис­прав­ност ту­ма­че­ња на­ве­де­них пој­мо­ва, као на при­мјер:

Ро­до­на­чел­ник ди­на­сти­је Пе­тро­вић-Ње­гош, вла­ди­ка Да­ни­ло за­пи­сао је на ру­ко­пи­сном је­ван­ђе­љу ко­је је по­кло­нио Пећ­кој па­три­јар­ши­ји сље­де­ће: „Да­нил, вла­ди­ка це­тињ­ски, Ње­гош, во­је­во­дич срп­ској зе­мљи…( За­пи­си, Гла­сник Це­тињ­ског исто­риј­ског дру­штва, књ. XXII, св. 4, Х 1939, стр. 300.)

Вла­ди­ка Са­ва Пе­тро­вић, ко­ји се пот­пи­си­вао као „Ми­тро­по­лит скан­да­риј­ски, чер­но­гор­ски и при­мор­ски“, у пи­сму мо­сков­ском ми­тро­по­ли­ту Пла­то­ну од 26. фе­бру­а­ра 1776. год. из­ме­ђу оста­лог пи­ше сље­де­ће:

„То­ме ће ра­до­сни би­ти сви срп­ски ар­хи­је­ре­ји и сав срп­ски на­ци­он и то пот­пи­су­ју с ра­до­шћу. Пре­ко мо­јих ру­ку је пре­да­то од свих ар­хи­је­ре­ја сла­ве­но-срп­ских, као нај­ста­ри­јег и ни­ка­квој вла­сти не­под­ле­жном с мо­јим цр­но­гор­ским на­ро­дом…“

У „Цр­но­гор­ској исто­ри­ји“ ко­ју је пи­сао све­ти Пе­тар Це­тињ­ски а ко­ја је штам­па­на 1835, о ста­нов­ни­ци­ма Цр­не Го­ре ка­же се сље­де­ће: „Цр­но­гор­ци су Сла­ве­но-Срб­ског ко­ље­на као и Хер­це­гов­ци и Бо­шња­ци, и про­зва­ли су се ти­јем име­ном као и ови од мје­ста у ко­је­му жи­ве…“

Вла­ди­ка Ра­де, Пе­тар II Пе­тро­вић Ње­гош, на ка­лен­да­ру „Да­ни­ца“ уз по­све­ту епи­ско­пу ужич­ком Ни­ки­фо­ру Мак­си­мо­ви­ћу о Ђур­ђев­да­ну на Лов­ће­ну ље­та 1833. ста­ви умје­сто пот­пи­са сље­де­ће сти­хо­ве:

„Име ми је Вје­ро­љуб,
Пре­зи­ме ми Ро­до­љуб
Цр­ну Го­ру, род­ну гру­ду
Ка­мен па­ше ода­сву­ду.
Срп­ски пи­шем и збо­рим
Сва­ком гром­ко го­во­рим:
На­род­ност ми Ср­бин­ска,
Ум и ду­ша Сла­вјан­ска.“

Краљ Ни­ко­ла је 1913. год. на за­хтјев Аустро­у­гар­ске да јој се усту­пи Лов­ћен из­ја­вио, а „Глас Цр­но­гор­ца“ об­ја­вио: „Бр­до Лов­ћен је Олимп срп­ски, спо­ме­ник је по­диг­нут Бож­јом ру­ком сло­бо­ди и ње­зи­ним бра­ни­те­љи­ма…“

И цр­но­гор­ски уџ­бе­ни­ци мо­гу да­ти од­го­вор на раз­не не­до­у­ми­це. У „Зе­мљо­пи­су Кра­ље­ви­не Цр­не Го­ре“ (четири издања од 1893 до 1911) пи­ше: „У Цр­ној Го­ри жи­ве све са­ми и чи­сти Ср­би, ко­ји го­во­ре срп­ским је­зи­ком а има их око 300.000 ста­нов­ни­ка. Ве­ћи­на су пра­во­слав­не вје­ре, а има не­што ри­мо­ка­то­лич­ке и му­ха­ме­дан­ске вје­ре, али тре­ба зна­ти, да смо сви срп­ског по­ри­је­кла и срп­ске на­род­но­сти…

Цр­ном Го­ром вла­да Краљ Ни­ко­ла из слав­не срп­ске по­ро­ди­це Пе­тро­вић-Ње­гош…

Осим Цр­не Го­ре има још срп­ских зе­ма­ља у ко­ји­ма жи­ве на­ша бра­ћа Ср­би. Не­ки су као ми сло­бод­ни, а не­ки ни­је­су не­го су под ту­ђи­ном. Сва­ки Ср­бин у Цр­ној Го­ри ду­жан је по­зна­ти и љу­би­ти сво­ју цје­ло­куп­ну до­мо­ви­ну – све срп­ске зе­мље, у ко­ји­ма жи­ве на­ша осло­бо­ђе­на и нео­сло­бо­ђе­на бра­ћа Ср­би. Ни је­дан Ср­бин и Срп­ки­ња, ма ко­је вје­ре би­ли, не сми­ју по­жа­ли­ти ни жи­вот ни има­ња за оп­шту срп­ску сло­бо­ду, до­бро и бла­го­ста­ње. Тре­ба зна­ти да је брат мио, ко­је вје­ре био, јер те­шко бра­ту без бра­та.“

Ни­је те­шко за­кљу­чи­ти ни ко је за­му­тио би­стру во­ду. За ко­му­ни­стич­ке ру­ко­во­ди­о­це као да је ври­је­ме ста­ло на Пе­том кон­гре­су Ко­мин­тер­не 1924. и Пе­тој зе­маљ­ској кон­фе­рен­ци­ји 1940, на­ша исто­ри­ја је мо­ра­ла от­по­че­ти од 1945.

Бећковић: Све који говоре да су Црногорци треба слати на – полиграф

Матија Бећковић, писац
Матија Бећковић, писац

Ти Црногорци који кажу да нису Срби, морали би ићи на полиграф. Сазнали бисмо да ли лажу или не. Ја сам све то одавно рекао. Сваки нормалан човек зна шта сам ја. Црногорска нација је нација без деде. Ни један деда није био Црногорац. Све су били Срби.

54 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Срби,него ко?Бог,Русија и Срби а демон Ђилас је по наредби јевреја,масона и под плаштом комунистичке идеје створио црногорску нацију.Наравно,Црна Гора и Црногорци као традиционални Срби постоје одвајкада.

  • 0
   0

   Нису они побјегли од нас него нас покрали , побили ,протјерали и још нас краду, протјерују ђе кад и убију .Они који знају да је тешко , опасно , економски неисплативо бити Србин израчунали су да је лагодније бити Црногорац- антисрбин.
   Убили су Србина у себи.
   Знају наши душмани ко су они и не могу они њих преварити , полако судбина вам се спрема идентична Српској.

  • 0
   0

   Да ,истина боли.Али боли само оне који мрзе рођеног брата.А зашто га мрзе ?ПА зато што је бољи,способнији а и љепши.А какав је човјек који би ишћерао рођеног брата из куће а да би служио туђина ?Никакав,ништа роба.Такви сте ви.На овакве аргументе из текста, не може се одговорити.Зато што немате аргумената,ви Дукљани једино што можете је да идете стопама усташа,да пропагирате нетрпељивост и мржњу према својим најближим.
   И наравно лажи да је сва српска прошлост описана у књигама, “ урота “ противу Црне Горе…
   Да се не зај*бете овај пут ?

 2. 0
  0

  Ovo mora da je greska crnu goru su napravili djukanovic marovic micunovic zvani splendid krivokapic miras kilibarda sukovic i ostala bratija.

 3. 0
  0

  Kada bi jednom uozbiljili!
  “ Crnu Goru su stvarali Srbi …
  Kako je to u osnovi tacno, ama nepotpuno i nedostatno za cjelovito i u potpunosti istinito tumacenje!
  Jer … Crnu Goru su stvarali Srbi iz Crne Gore, ne bilo koji Srbi, nego CRNOGORCI!
  Samo ne izgled komplikovano, uz malo dobre volje, jedino razumno i razumljivo.
  Buduci … Ogrkavio sam govoreci o tome, Srbi iz Crne Gore, sticajem istorjskih okolnosti, zbog specificnih socijalnih i tradicijskih obrazaca, kao i sa posve autonomnom konstituivnoscu, predstavlja svojevrsni i uslovni corpus separatum u okviru srpskog naroda i srpske drzavnosti!
  Kako se to nedovoljno dobro razumije cak ni ovdje u Crnoj Gori, a kamoli u Srbiji.
  Da za ovu priliku, samo za ovu, uprostimo …
  Crna Gora, odnosno Srbi iz Crne Gore, stvarali su svoju drzavu na tekovinama srednjevjekovnih srpskih drzava, samostalno. Svojim snagama i pregnucem, uvijek sa idejom svesrpskog drzavotvornog, sistemskog i konstutuitivnog povezivanja i organizovanja svesrpske JEDINSTVENE I ZAJEDNICKE drzave!
  Sa druge strane, te i takve okolnosti, uslovile su jedan veoma specifican, slozen i kontradiktoran, permanentno reverzibilni proces etnicke disolucije iz Srbina u Crnogorca, i obrnuto.
  Ko ne razumije taj sindrom identitetske “ dvojnosti “ – nista razumio nije!
  Elem, ako Crnogorcu oduzmete Srbina, i obrnuto, ako Srbinu iz Crne Gore oduzmete Crnogorca – razarate zivo tkivo etnosa koji se jedino u dvojnosti iskazuje i ostvaruje cjelovito i potpuno. Bez da nesto fali, ili suviskom kakvim smeta, bilo kome smeta i remeti nacionalno, narodonosno samorazumijevanje i povjezivanje.
  Zato i nije moguca bilo kakva, kamoli nasilna, supstitucija Srbina u Crnogorca, i obrnuto!
  Svaki takav pokusaj vodi u konflik i unutarnje sukobe i podjele, cega smo svjedoci.
  Svjedoci latentnih, neskrivenih i nasilnih, u osnovi pogubnih, po nacionalno jedinstvo pogubnih pokusaja da se Srbi iz Crne Gore rasrbe, u potpunosti pocrnogorce, a u drugoj fazi dukljanizuju i identitetski prepakuju u novu naciju! Separatnu, definitivno korenski odvojenu i samodovoljnu … Sto se trenutno i cini!
  Etnonim “ Crnogorac “ se bezocno zloupotrebljava, mjenja mu se primarna lokalizacijska sustina. Falsifikuju se istorijski i socijalni konteksti, kako bi se lokalizacijskoj sustini etnonima dala nepostojeca univerzalisticka svojstva i atribucija!
  Sa druge strane, sveprisutna srbizacija pokusava da Srbina iz Crne Gore u potpunosti rascrnogorci , posrbizuje i unificira, da utopi u srbijanstvo, koje se vec vise od jednog stoleca, lazno prikazuje kao drzavotvorno srpstvo!?
  Kao sto vidimo, dvojni identite Srba iz Crne Gore, trpi dva dominantna vektora uticaja, od kojih svaki vuce na svoju stranu, kako je svaka takva strana pogresna i sustinski protivna nedovrsenoj svesrpskoj konstituciji, kao uslovu svih uslova opstanka srpskog naroda i srpskih drzava!!!
  Kako srbijanska ideologija navodnog „srpstva „, koja to “ srpstvo „, uvijek i jednako razumije kao srbijanstvo!, a dukljanska ideologija jednako insistira na rasrbljavanju i i sprovodi in vivo opskurni inzinjering nacionalne pretvorbe – Srbi iz Crne Gore, Crnogorci, stjesnjeni izmedju Scile i Haridbe, u tijesnom, nalaze se u krajnje opasnom stanju koje prijeti podjelama i sukobima.
  Tako i zato se dogadja, da jedni ne razumiju pravo srpske Crne Gore na sopstvenu drzavu i na samostalnost, a drugi ne pojme kako to pravo nije moguce, bez konflikta moguce, ostvariti otpadanjem od srpstva, u bezumnom i furioznom antisrpskom procesu. Dje je antisrpstvo, jos i brutalni obracun sa crnogorskim srpstvom, modus vivendi nacionalne konstitucije. Kako se iz razloga koje ne razumijem, i nije htjela drzavotvorna konstitucija nezavisne SRPSKE Crne Gore, cije je, to pravo neupitno, nego nacionalne drzave koja u osnovi predstavlja istorijski i svaki drugi duskontinuitet i raskid sa svojim srpskim korenima i svojom srpskom sustinom !?
  Sto je zapravo jedna preteca, nimalo naivna, i posve sizifrena situacija : dje se hoce jednim epohalnim rezom, na precac, da raspoluti jedinstven narodonosni entitet, koji je jedino cjelovit funkcionalan, samoopstojan i smislen.
  Ali tamo dje pameti nema, tamo stanuje svaka nesreca, od kojih nas nijedna zaobisla nije, niti ce.
  Kako je svako nasilno razdvajanje i pretvorba jednog i jedinstvenog u dva samodovoljna, djavola rabota.
  Od kojih dva, u perspektivi dva, moze da prezivi samo jedno, a mozda i nijedno.
  Kako je narod jedinstveni i cjeloviti organizam koji ne trpi kasapina koji bi da ga satarom unaprijedi i funkcionalicuje.
  Kako nam kasapin pravi drzavu, takva ce nam ona i biti.
  Kako ovaj kasapin to radi na zivo, bez anestezije, bojim se da tu nikakvog dobra biti nece … Samo krv da ne padne!
  Tako kako je narod i drzava Bozja tvorba, ostaje nam nada da ce kasapina obuzdati Bozija promisao!
  Ljudi, koliko ja vidim, nemaju ni pameti, ni snage, ni valjan i dostatan alat da zaustave kalvariju.
  Da umire.

  • 0
   0

   Ако је плаћање филурије скадарском паши и називање административних јединица турским појмовима државотворни капацитет, онда се слажем. Заиста нема краја црногороској државотворности, процесу који траје.
   Да не помињемо стотине Илирских топонима уздуж и попреко лијепе ваше.

 4. 0
  0

  Србија и Црна Гора су 1918-те насилно утопљене у Краљевину СХС од стране надконфесионалних и наднационалних снага. Погрешно изведено уједињење до дана данашњег иде на руку силама фрагментације и растакања. Кад буде (ако буде) поново дошло време да се српски етнички корпус уједињује (премда, за то сад нигде, словима нигде, чини ми се не постоји стварна воља, чак ни у Републици Српској) морале би се уважити историјски извојеване вертикале. Дакле, регионални иденитети (говорим само о подручјима на којима живе Срби) исцрпљују се по вертикали и затим се слободно уграђују у ширу државну заједницу. Тако раде велике нације. Овако, не гине нам нека нова (опет на подао начин „увезена“) Југославија, унутар које више неће бити места ни за оно мало што нам је преостало од нашх државотворних и културних традиција. А то је погубно, јер (наново) отвара простора виталнијим културама (исламу) .

 5. 0
  0

  @ g. M. Dujovic

  Jos pobolje receno, sjajno argumentovano.
  I sto je najvaznije, ispravno, precizno i tacno.
  Vrlo je inspirativno citati vase tekstove : nadahnute, kriticke, oslobodjene svake uskogrudosti, robovanja nacionalnim mitomanijama i nesuvislim i bezocnim politickim i sovinistickim paradigmama.
  … Razumni, poput vas razumni, lako bi dogovorili i okoncali srpsku konstituciju.
  Dje bi svi bili na svome, a na okupu!
  I takva, u danasnjim okolnostima i mogucnostima, okoncana i dovrsena konstitucija srpskog naroda, iako za vijeke osakacena monstr Kraljevinom, bila bi prosperitetna i respektibilna evropska drzava!
  … Ovako!?

 6. 0
  0

  Ko je stvarao Crnu Goru , a pitanja teška ?
  Pa crnogorci ko bi drugo !
  A ove priče o nekim srbima i slične gluposti su bajčice za đecu , tolika je sličnost između crnogoraca , hrvata , bošnjaka i srba da je moguće manipulisati , što i radite .

 7. 0
  0

  Je si li ti procitao ista osim naslova, a Masa!?
  Znas li kukavce, dje vodi takva pamet!
  Kako vam je lako da se poigrate vatrom, pa poslijen da stradavate, da i drugi, ni krivi ni duzni, vasom luduscu stradaju.
  Nije Masa, igrati se vatrom.
  Ni viteski, ni pametno nije.
  Stradalno je, neka si ti ziv i zdrav.
  … Nijesi, bice, gledao sto i ja.
  Dabogda se ne ponovilo.
  A tebi, sretan put u Dukljaniju.
  Tamo nikog sretat neces, sem takve kakav si i sam.
  Bas vam nesto zavidim!
  A mi cemo u pomirbu narodnu sa nasom muslimanskom bracom i Crnogorcima, ako Bog da, koliko sjutra.

 8. 0
  0

  Opet Đikan odgovara malo lirski malo epski. A ništa ne reče. Što je Duklja no preteča Zete i Crne Gore. No se ježite od nje jer je imala kralja 140 godina prije vašeg Prvovjenčanog. Ali vam je Sv. Vladimir interesantan pa ga prisvajate.
  Samo mi Matiju ne dirajte. to je najveći promoter Crnogorskog jezika. Nema 10 % Srba koji razumiju ono što on piše.
  A Sv. Petar reče da je S.M. Sarajlija jedini Srbin u Crnoj Gori u to vrijeme. No što je zna on prije 200 godina, kad Toma – diploma zna bolje.

 9. 0
  0

  Podgorica, ne zamjeri, to sto drobis su sa cinjenicnog stanovista besmislice, kako ti ja ne imputiram lose misli …
  Neznanje nas ubi!
  Kad meni o istoriji govoris, to ti otprilike dodje kao da si sio kraj potoka, pa ti potoku zuboris …
  Open mind!
  Ne robuj, sem istini.
  I majka krivo sjedi, al’ od nje trazimo da pravo zbori!

 10. 0
  0

  A ti Đikane, po običaju. Samo doskočicama, nikakad činjenicama. Daleko si ti Đikane od bistrog potoka. I kao što sam ti već rekao. Dosta znaš, ali ti istina ne odgovara, pa manipulišeš onima koji ne znaju. Davno si se ti sa istinom posvađa i svoj um zatvorio. I kao i ostali koji ođe pišu, ostavljeni od Srba i od Rusa, razočaran pljuješ po svojoj državi.

 11. 0
  0

  Nista nijesi razumio!
  Svak ima drzavu.
  Podju ljudi u neku tudju, pa i njima drzava, nesrecnice!
  Otadzbinu, otadzbinu nama kradu, slicni tebi i jos grdji.
  Kako vam to dati necemo. Eto vama dukljeska drzava, dalje ruke od nase otadzbine!

  • 0
   0

   Duklja , Zeta i Crna Cora. Zadnjih 1000 godina malo pokorena. Uglavnom slobodna.
   Raška i Srbija. Zadnjih 800 godina malo slobodna. Uglavnom pokorena.
   Ja sam Crnogorac i nemam ništa protiv ako se ti tako ne osjećaš.

   • 0
    0

    Vaša nacionalna pripadnost nije predmet moga interesovanja. Niste odgovorili na moje pitanje, ko su bili stanovnici Duklje i Zete? Kada se prvi put pominju Crnogorci?

 12. 0
  0

  Jos i jednu povjerljivu da ti recem, Podgorica.
  Na potoku zivim, najblize njemu od sviju u vascjeloj, ovoj nasoj najljepsoj Planini.
  Pod prozorom mi tece. Zubori. Ja zatvorim oci pa slusam.
  Stariji je on. Mudriji.
  Eto, Podgorica! … Sto i tebi preporucujem.
  Da smiris.
  Da utuvis, lazna ustorija je protiv covjeka. Svakog covjeka.
  I tebe, covjeka.

 13. 0
  0

  Najkrace : u dokumentu koji se cuva u Kotorskom arhivu 1487 godine!
  Malo vise kasnije …
  I to ne kao atrubucija neke specificne nacionalnosti, kako to i nije moguce kako nema organizovane crnogorske drzave, vec samo kao lokalizacija ljudi koji zive u ono, sto ovi koji pisu, zovu Montenegro.
  Ti koji pisu, u hiljadama dokumenata obligacijskih, kada je bitno ko su strane, iste te precizno naslovljuju SRBIMA!
  Kako i ovi koje zovu Srbima, sebe jednako tako zovu, sve do, mozebiti generaciju, ispred Podgorice i slicnih!
  Koji takvi, jedini na vascijeli svijet nemaju djedove, koji bise Srbi!

 14. 0
  0

  Znaš ti Đikane dobro da kad kažem država, mislim na matičnu državu, otadžbinu. A koja je tvoja matična država? Jesi li i ti u tuđoj državi, pa si nesrećan? Da nije bilo Duklje i Zete ne bi bilo ni Crne Gore. A vi se od Duklje ježite, Zetu ignorišete, ali vam je Crna Gora dobra. Junačka i slobodna. Sve ono što vi nikad kroz istoriju nijeste bili.

 15. 0
  0

  Đika legendo , žubori potok pa razbistri misli , ko bi mogao stvoriti Crnu Goru od dukljana , zećana do crnogoraca , srbi su bili okupatori Duklje , pa Zete i na kraju 1918 ,i Crne Gore .

 16. 0
  0

  Masa, na pogresnom si mjestu.
  Zalutao si covjece!
  Mi odje ne lecimo … Sem od kratkog pamcenja.
  Podji jadan bijelome. Napredovala je medicina, koliko godj ste dukljese nazadovali.
  Mozda i za tebe ima ljeka. Mozda …

 17. 0
  0

  Odgovori Đika nekad konkretno. Samo pokušavaš da uvrijediš i to uglavnom glupostima. Pošto si neke tvoje studente pominja, trebali bi tražit da im se vrate pare, ako si im ti profesor.

 18. 0
  0

  Vratile se njima pare kako sam ih dobro poducio.
  Prvo sam ih oducio da blesaju, kako je takav dvostruki neprijatelj, sebi i svima drugima.
  Drugo, da postuju sebe.
  Trece, da postuju starije i pametnije.
  Tim redom, poducio!
  Tek onda, cetvrto ih naucio da svako znanje stave u sumnju … da tragaju! Da ne miruju!
  Takvi, a sjajni, nikome i nicemu nece robovati. Slobodni. Od svega oslobodjeni.
  … Eno ih, vec trojica profesori na prestiznim svjetskim Univerzitetima. Jedan u Inglisku, a dvojica u americku drzavu, Milvoki i Detroid. Jos dvojica gostujuci.
  Cak i tebe bih, prvo oducio, pa onda poducio, da mi panes saka.
  Posle bi mi i ti siljao pisma, kako mi oni stalno silju.
  Ne mailove, nego po starinski pisma!
  Kako je to, kako je pismo za ljude, sentimentalna korespodencija koja kazuje medjusobno uvazavanje i postovanje, zar ne Podgorica?
  … Nikad kasno nije da covjek promjeni sebe. Za knjigu i znanje, vrijeme je uvijek pravo.
  Pa ti vidi.

 19. 0
  0

  Дукљa – Зетa – Црнa Горa је, кад се све сабере, судећи по вашим аргументима, браћо, једина држава која је трајала краће од њене окупације.

  Али, кад није била окупирана? Испада да је окупација трајала дуже од слободарског постојања.

  Да ли је, ако окупација траје дуже од слободарства, могуће претпоставити да је окупација у стварни слобода, а слободарство окупација?

  Чак постоје периоди кад је Црна Гора ишла из окупације у окупацију, што је contradictio in adjectо.

  Немогуће је да је била окупирана од стране Срба, па онда окупирана од стране Срба. Дакле, ако и претпоставимо да су је Аустро-Угари ослободили од Срба, шта је онда повратак Срба у њу?

  Кад кажемо да је покушај окупације од стране Турака спречен јуначким отпором Петровића, шта су онда Петровићи, као Срби? Окупатори или ослободиоци?

  Нек дозволимо да је Симо Сарајлија волшебним напорима окупирао ум младог Његоша и тако га „посрбио“ , а овај се онда супротставио турској окупацији, као Србин. Али, где су онда трећи?

  У једном тренутку, признаћете, нема трећих, постоје само Срби и они други (окупатори) :

  Или: Шћепан Вучкић Косача спречавао јуначки даљу окупацију Херцеговачких брда од стране Турака? Да, али како кад је он немањићки окупатор?

  Напросто, постоје периоди кад су се два сучељена окупатора борила на територији која, испада, није ничија. Где су били домаћи, док су се два окупатора (нпр. Срби и Турци) тукли?

  Могућа је, мора бити, „сива зона“ историје, у којој домаћи престају да постоје, а постоје само два окупатора.

  И још нешто: откуд добра воља? Како то да су изабрали баш да буду Срби, кад су могли да буду толико тога другог (и уносног) ? Због окупације? Можда, под окупацијом.

  Али, ако се српска окупација окончала, а турска и млетачка окупација почела, зашто су од ова три окупатора изабрали да буду баш онај понајмање пробитачан?

  Ове ствари ми никако нису јасне.

 20. 0
  0

  @ g.M. Dujovic

  … principium contradictionis!
  Princip kontradiktornosti, kao jedan od najslozenijih i najzahtevnijih logickih principa, jedan od cetri osnovna “ zakona “ korektnog misljenja, zakljucka.
  Nijeste valjda pomislili da ce vas nepismeni dukljese razumjeti!?
  Pa oni nijesu u stanju da razumiju ko su, i sta su, kako i koza to zna, a kamoli da polemisu sa sa logicki- ontoloskim stavovima.
  Kako se i inace slabo razumije da proces misljenja nije sto i poljem proci.Da ljudskim misljenjem vladaju strogi zakoni logike, skoro, skoro tako egzaktno kao, recimo, u matematici, fizici i drugim prirodnim naukama!!!
  U svakom slucaju vase logicko promisljanje je veoma seriozno.
  I ispravno, sto je jos vaznije!

 21. 0
  0

  Ako Sv. Petar kaže da je Sima Sarajlija jedini Srbin u Crnoj Gori ja mu vjerujem. A ostalo su mi ona Darinkina pisma objasnila. I ti si Đikane pravi primjer za to. Što bi darinka rekla „politički janičar“ Pročita vas je Knjaz Danilo, ali mu dođoste glave. Isto ka što ste probali 16-og. Isti igrači.
  Ipak sam Đikane za tebe bio u pravu. Plaćala te država. A sad pljuješ. Ne reče mi koja ti je matična država. Ili da možda nešto odrecituješ.
  Za tebe je naš narod dobro reka: „Nema b,,,,e, do školovane b….e.

 22. 0
  0

  Tačno tako Đika , logika je čudo , sama kaže da ne može jedan narod imati dvije istorije , različite dinastije , različite države , običaje , nošnje …..
  Čudo je logika !

  • 0
   0

   Мишја/Шора/Шале/Маша опет лупаш и сам себи скачеш у стомак.Могао би кад већ обилато користиш Википедију да нађеш да постоји већ такав народ.Њемци рецимо живе и у Њемачкој и у Аустрији.Имају различите али сличне ношње.Нагласак Аустријанцима је другачији (понекад се и не разумију са Њемцима из западних дјелова Њемачке,али им не пада на памет да кажу да причају непостојећим аустријским Аустријанци су имали династију и царство кад је данашња Њемачка била расцјепкана на више држава…Хитлер и сам рођен у Аустрији (иако о њему мислим све најгоре) је успио да уједини исти народ,који је одлуком савезника опет подијељен послије пораза.Иначе Аустрија (на њем. ostereich),значи ИСТОЧНА ДРЖАВА,НАРОД.Тако да Маша,прочитај нешто прије него извалиш.Односно испеци па реци.

 23. 0
  0

  I ti volis svoju zemlju, kamoli ja!?
  … Samo sto ti volis pogresnu, kao stvarnu, a nepostojecu.
  p.s. Kako ti svakako nijesi los covjek, samo neznaven, jos cu te jos i poduciti …
  Ne prebrojavaj krvna zrnca, i sam znas, kako nista ne znas – ko je to radio i radi!
  Imamo mi, bez svake sumnje imamo, i ilirsko-tracke krvi, onog najstarijeg, imortalnog predka, keltske, krvi vlaske, ih koliko tek vlaske krvi imamo u nasoj slovenskoj, srpskoj …
  Kako je to svudijen bas tako, izmjesano, jos i nije na bilo kakvu smetnju. Naprotiv.
  Sve smo, kako smi jedino Srbi, svijescu Srbi, istorijom Srbi, tradicijom i kulturom, jednim jezikom srpskim povezani u srpski snop, za vijeke povezani.
  Kako se nista ne bira, kako je sve dato, od Tvorca dato, Podgorica, zastranilo dukljesce.
  Ono, zar, misli da moze samo da bira, da mu iz nekog dukljeskog Komiteja kazu ko je, i sto je.
  Mani se covjece gluposti!
  Urazumi, spasi se … dok jos mozes.

 24. 0
  0

  A koja je tvoja zemlja. Ili sam se probudio u Lajkovcu. Jesam povezan istorijom, tradicijom, kulturom, jezikom crnogorskim u vertikalu Duklje, Zete i Crne Gore. Ne možeš imat Zetu i Crnu Goru bez Duklje, sa kojom se ti cijelo vrijeme sprdaš. Donekle te razumijem. Sramna ti srpska istorija pa bi našu. Ne sviđa ti se srpska nošnja pa bi najljepšu na svijetu. Ne bi frulu, no bi junačke gusle. Ne može. Budi ti Đikane Darinkin Srbin, ali ti se majka (Crna Gora) opametila pa joj ne možeš ništa.

  • 0
   0

   Али ти ипак не одговори на кључно питање која сам ти и ја поставио у тексту г.Грубача „Црвена леди ….“ ,:како се звао народ који је живио у тој Дукљи и у Зети ?Ако знамо да ни један документ из тог доба не спомиње никакве Дукљане нити Зећане.Колико знамо државе настају по народима,ређе по географским називима.Али народи не настају по именима држава,бар то није било од како је прасе искривило реп.И зашто сте ви „слободни“ и слободарски Црногорци 3 пута мијењали име државе ако сте један те исти народ?Нема баш неке логике зар не ?

 25. 0
  0

  Дукља (друга половина 10. – крај 12. века) – 150 година

  Војводство Зета (1362–1421) : мало мање од 60 година

  Кнежевина Зета (1431–1498) : мало преко 60 година

  Црна Гора (2006-2016) : десет година

  Две стотине и осамдесет година је Дукља – Зета – Црна Гора била без неког облика српске окупације, ако узмемо да је почетак потоње одбацивање Уније од стране Немање и његовог сина Стефана, кад је Д.З.ЦГ. изашла из „западног цивилизацијског круга“.

  Пошто су све остале династије (Балшићи, Црнојевићи, Петровићи…) били под утицајем Немањиног православствовања, као што сам већ навео, постоје тренуци и дупле, трипле и ине окупације, када домицилно становништво не постоји у историји, већ се на његовој територији сукобљава више сучељених окупатора (Срби, Турци, Млеци, Аустријанци, Французи, Руси и сл.) .

  Наравно, ако тако кажете, у српску окупацију морамо убројати и женидбу књаза Данила Даринком Квекић, премда за његову смрт не можемо кривити Даринкину тазбину.

  У сваком случају, од хиљадугодињег континуитета, за Дукљу остаје јако мало, ни три пуна века. По шеми коју предлажете.

 26. 0
  0

  Koja država bi do 1918-te. Pravi srpski istoričar. Puno evropskih država imalo je kraljeve „izvanjce“. Španski Filip (Francuz), Karlo Hapsburški nijesu bili Španci. Sve da su se Petrovići (sem Nikole) izjašnjavali ka Srbi, a nijesu, to ne bi značilo da su Srbi vladali Crnom Gorom. Od Uroša vi državu nemate dok Turci ne odoše iz Srbije prije 150 godina. I napraviste državu. I reče Miloš tad: „EVO BRAĆO, POSTADOSMO I MI OD JUČE NARODOM“. Lako bi vi sa istorijom izašli na kraj no vam smetaju dokumenta u kojima sve piše. Dosta toga se bojite da pročitate i stalno se pozivate na ono od kad ste prije 150 godina počeli da posrbljavate.

 27. 0
  0

  Dugačko za pisat, ali uđi na google. Sem vikipedije đe ostavlja svoja mišljenja ko stigne ne mareći za istorijske činjenice. Crna Gora se pominje od sredine XV-og vijeka. Ima državu ima crkvu. Nekad pod Turcima, uglavnom slobodna. Mala, ali uvijek u borbama za slobodu, 500 godine do 1878 kada je zvanično priznata. I to se zna.
  Ono što se ne zna je kad se prvi put pominje Srbija. Tu se „istoričari“ srpski ne slažu. Počinje se od prije 7000 godina. Od vladanja Kinom, Indijom, Egiptom, Afrikom i ovih skromnijih, po kojima su svi evropljani poreklom Srbi i svi su govorili srpski. Pa tu uzima ko stigne što mu odgovara.
  A ono što znamo sigurno su one Miloševe riječi od prije 150 godina jer je to tad zapisano.

 28. 0
  0

  @Podgorica

  Нисам ништа тврдио, ја сам овде збуњена страна. Не историчар. А питања која сад ви постављате нисам ни поменуо.

  Сад сте ви устврдили да се само Никола изјашњавао као Србин, а његова власт је трајала најдуже од свих Петровића (готово 60 година) , тако да је држава која је била до 1918-те је барем толико била српска, осим ако није „извањска“ , али свакако не може да буде једнако „извањска“ и до и од 1918-те, јер онда уопште и није било прелома. Наравно, сами Петровићи би се побунили кад бисте им рекли да су „извањци“, баш као што би се и њихови поданици побунили кад бисте им рекли да њима владају туђини.

  Овако добијамо јединствен случај у историји, где народ уопште не постоји, али се сви изјашњавају као његови припадници, ради геостратешких добитака који из тога следују (!!!) А какви геостатешки добици могу да следују из припадности народу који толико лоше стоји, да му је чак и постојање упитно?

  Но, само у вашој визији историје владари Црне Горе (и иних придодатака) могу да буду и дични борци за слободу и окупатори. Кад се боре против Турака, борци су за слободу. Кад то чине као Срби, они су окупатори. Ја нисам стручњак, али јесам заинтересован, а такве ствари ме збуњују.

 29. 0
  0

  Moj Milane, rekoh ti da imaš u puno evropskih država kroz istoriju čiji kraljevi nijesu iz te države pa ne znači da su te države okupirane ili da je narod promijenio nacionalnost. Uz državu ne ide prisvojni pridjev. U Austriji su do prije 70 godina živjeli Germani, pa ne možeš reć njemačka Austrija. Ili Australiju koji su stvorili i naselili Englezi sada poslije samo 200 godina ne možeš zvati engleska Australija. Srbija nije bila u stanju da ima svoju državu, jer se za nju trebalo borit. Tako da ni Crna Gora nije i ne može bit nečija. Koliko se zna Petrovići su porijeklom iz okoline Travnika. I nikad se nijesu izjašnjavali ka Srbi. Čak ih do Njegoša nikad nijesu ni pominjali. A znaš kako ih je on u početku pominja : „znam ja Nemanje, Murate i Bonaparte“… svi i usti koš. I to možeš pročitat. Ustvari prvo ih pominje Petar I, kad kaže da je S.M. Sarajlija jedini Srbin u Crnoj Gori. Ali vjerovatno on nije zna dobro, no bolje znaju današnji stručnjaci.
  Vjerovatno nijesi čita pisma Knjeginje Darinke Obrenović, upućena sekretaru Kralja Nikole. Kad ih pročitaš puno toga će ti biti jasnije.

 30. 0
  0

  Na Vikipediji ucili!
  Sve naucili.
  Kako je Podgorica veliki naucni i Univerzitetski centar.
  A mi se skolovali u Srbiji i sirom svijeta.
  A oni, dok se mi skolovali na najbolje katedre, ucili na Vikipediji!?
  I nije ih stid da o tom svom ucenju dukljeskom svjedoce bez zazora.
  U aksam skole odili, pa se sada, bez stida i srama, kao svako sto je avetno, razgovaraju sa prof. Univerziteta.
  Bez da trepnu, pogan dukljeska sto ne poznaje nikakav red, niti je u stanju da prepozna s kim razgovara.
  Takvih je u ovu nasu na kamaru.
  Poducila ih, svemu ih poducila dukljeska nauka, koja kotira ihaaha, medju prvijema, tik do m…!
  Ali nijesu oni tome krivi, ne!
  … Strucnjak si ti Milane Dujovicu, nego kao svaki znaven, skroman!
  I dragocjen jos!

 31. 0
  0

  Ti Đikane po običaju. Metar napišeš a ništa ne rečeš. Ali te bar nije sram da pišeš svakakve gluposti. A titula profesora ispred tebe. A i sa gramatikom i pravopisom imaš problema( greške u kucanju ti ne brojim). Ah, kako te Duklja boli. E samo kad bi se to moglo promijenit. Nemoj je mnogo napadat. Ovi tvoji su već počeli da je prisvajaju, pa te mogu kritikovat.
  A i ona pisma đavo ih ponio. Kako ih neko ne zapali. No svako ko pročita što napišeš prepozna Darinkinog „političkog janičara“.

 32. 0
  0

  Nemojte samo vi montenegrinski šovinisti da nekoga učite gramatici, pismenosti i kulturi, za vas je to „mission impossible“! Dovoljno je pogledati ovaj vaš monstruozni „bukvar“, to nacističko smeće kojim hoćete da ogadite čiste duše nevine djece!

 33. 0
  0

  Хвала, бацих поглед сад на „Монтенегрину“ и не могу, право да вам кажем, ма колико стручан био:) да призовем у сећање особу с именом Даринка Обреновић. Ко је то? Жена кнеза Михаила се звала Јулија, а писма датирају из 1866-те, за његове владе. Мајка му се звала Љубица и била је већ одавно покојна, тако да није ни она. Ту су још стрина Томанија и њена сестра, Анка. Милан Пироћанац је пре боравио (ако је уопште, нисам нашао) на Цетињу као присташа Карађорђевићевске линије, касније је као адвокат заступао краљицу Наталију против разведеног супружника, краља Милана.

  Биће да је аутор „писама“, ради ефекта, побркао књегињу Црне Горе, Даринку Петровић, Тршћанку, са неком из „србијанске“ лозе Обреновића. Како год, предвиђања г. Подгорице се нису остварила: тек сад ми ништа није јасно.

 34. 0
  0

  Odlomci pisama kneginje Darinke Obrenovic Milanu Pirocancu (sekretaru knjaza Nikole) 1866. g.
  (izvor Srbija i oslobodilacki pokreti. SANU, Beograd, 1983, 538)

  „Vi cete se starati da zadobijete sto je moguce neograniceno poverenje knjazevo i sviju lica okruzavajuci knjaza i imajuci upliv na njega i na drzavna dela; a da bi se u ovakvo stanje postavili, Vi morate pre svega starati se, da upoznate tajne misli i teznje kako knjazeve tako i njegove okoline, odnoseci se na dela drzavna i pored toga i privatne naklonosti svakog ponaosob, pa prema svemu tom udesavacete Vasa dejstvija u predoznacenoj celi. Cuvajte se da nikad ne pokazete prezrenje prema obicajima crnogorskim, niti da umanjivate vaznost onome sto se kod njih za vazno smatra, pa makar se vama drugojace cinilo. Ispravljajuci pogresna njina mnenija trea to ciniti samo nacinom koi nece i njima negodovanje poradjati.

  U sravnjivanju Srpskog naroda sa Crnogorcima ne davati nikad povoda da jedno drugom pretpostavljate, no svagda govoriti kao o jednom istom… jednom reci, svo staranje na to upotrebite, da se sto vecma utvrdi, i upravo obljubi, idea sajedinjenja sa Srbiom, dokazujuci da ce iz tog sledovati ne samo uvelicanje Srbskog naroda, no i nadvesije njegovo nad ostalim ne srbskim narodima na Orijentu.

  Dokazivati valja knjazu Nikoli, u svokoj zgodnoj prilici, da on podpomazuci knjaza Mihaila za ostvarenje ove celi ne samo da ce tim slavu svom imenu uvelicati i ovekoveciti, nego ce jos otvoriti sebi izgled na mnogo sjajniji polozaj nego sto mu ga i sam ugovor usigurava. Ali da tako bude, treba da sva radnja njegova bude upravljena jednistveno na ostvarenje predpostavljene celi bez svake rezerve za svoju licnost, koju je on i samim ugovorom dovoljno osigurao i nema uzroka za sebe sto ugadjati; a radeci iskreno i revnosno yza samu stvar, on ce tim izneti pred sajednjeni narod srbski, ne samo titulu knjaza crnogorskog, no i reevnosnog sadaletelja sa opstenarodi usped i to za njega nebi bez vaznosti bilo…“

  Srbija pribavi iz Crne Gore sto veci broj mladica iz najuglednijih familija, da im dade stipendije i da se skoluju u Beogradu. Oni imaju biti narocito vaspitani da budu, pod ovim ili onim vidom, protivu Crne Gore, a da rade za Srbiju i njenu dinastiju, narocito kad se budu povratili u svoju domovinu. Treba od njih stvoriti politicke janjicare, da zakolju i svoju rodjenu majku.

  I prepoznaj Đikija u zadnjem pasusu.

 35. 0
  0

  Ne vrijedi, odustajem.
  Retardirano.
  Jos i ono zna sta je arhaicni srpski koji se govorio, jos uvijek ponegde i govori, u Crnoj Gori.
  Kakve promene u rodu i broju se koriste.
  Sve zna ovo budalasto dukljesce, pecena obraza.
  Kako progovori, obruka.

  Koliko se puta obruka, kako je jedno citati Darinkina pisma, ka da su Sveta, a drugo, nesto sasvim drugo razumjeti to sto citas, domasaj, znacaj i relevantnost.
  Sad cu valjda i da mu objadnjavam kako se koriste izvori i utvrdjuje objektivna referentnost!
  Spanska sela, da mu objasnjavam, kako ce on sve da razume!
  Bas vala hoce.
  Ponavljam nije kriv, kako ne dgovara za sebe novog, a starijeg dukljesu!

 36. 0
  0

  Па знам, читао сам то већ на „Монтенегрини“, како сте ме и упутили. Једино да препознам Ђикија, пошто књегињу Даринку Обреновић не познајем.

  Црногорска књегиња Даринка јесте утицала на војни савез у који су ступили кнежеви Михаило и Никола. Али, чак је хтела да уда неку од својих кћерки за кога од Обреновића, тако да о њеном сродству са Обреновићима нема ни говора.

  Ево:

  http://pirocanac.blogspot.rs/

 37. 0
  0

  Nijesam ja to pisao, nego prenio u cjelini. Dopisao sam samo ovo đe tebe pominjem. A baš su sveta pisma. Tako te precizno opisala. Ka da te gledala, a pisala prije 150 godina. Mora da je ovo Milo pisa, pa poturio u srpski arhiv. No vas ubi ovaj internet. Nađeš u originalu što je pisa Petar I, Petar II, Ljuba Nenadović, Miloš Obrenović… Pa ti to ne odgovara. A Duklja ti je nož u srce.
  No Đikane , prerlaziš li to na ekavicu ili ti se omakne ponekad?

 38. 0
  0

  Ima i onaj dio đe Milan piše o Darinki. Ukucaj ih zajedno pa ćeš naći i ove odlomke koje sam ja u cjelosti prenio. Nije to zvanični dokument, samo slikovit prikaz tadašnjeg razmišljanja kako posrbiti Crnu Goru, koji se nažalost zadržao do današnjih dana. A Đikan mi se baš uklopio. Iskoristio tamo, sad koristi ođe. Za razliku od mnogih koje vode ideali, neke na žalost vodi samo interes.

 39. 0
  0

  Не знам како не увиђате да чињеница да никаква Даринка Обреновић, по свему судећи, није постојала мења читав смисао овог вашег врло незваничног прилога. Ако се радило о Даринки Петровић Његош, јасно је да је она имала претензије преузимања престола од Николе, кога је протежирао војвода Мирко. Као таква, она се по свему судећи умешала у координацију свесрпског уједињења које је књаз Никола перманентно спроводио с Обреновићима, на разне начине, чак и „црногоризацијом Србије“, тако што је у договору с књазом Миланом насељавао читава црногорска братства у Топлицу, подножје Балканских планина, околину Кладова и сл. Ваше убеђење да је књаз Никола само, наиван, стајао и чекао да га „посрбе“ не пије воду ни мало, коси се и с његовим карактером, и с црногорским менталиитетом и с општим интересима његове династије и политичком ситуацијом у то време.

  Женинде, удадбе, ударци таште на зета, унука на ђеда, Мила на Слобу, Вучића на Мила и забијања клинаца у точкове у међудинастичким сукобима, као и свако мало доказивање (сваких 30-40 година) да никакве везе немају једни с другима, такође траје до данашњиих дана и трајаће, по свему судећи, и убудуће. Али шта то доказује, изуузев заједничке судбине и менталитетских сличности?

 40. 0
  0

  @ Podgorica

  … Opet po starom, blesas i brukas. Mozak ti u kontri …

  Isto se ne moze uciniti istim!
  ( “ Fenomenologija istosti „, B.Moethen )
  Isto tako, ni SRBI iz Crne Gore se NE MOGU POSRBITI! Kako se ni zlato ne moze pozlatiti!?
  Srbi iz Crne Gore se mogu, nasilno mogu, pocrnogorciti, montenegrizovati i dukljanizovati, blize Crvenim Hrvatima i ustasama!!!
  Mogu, kako nece moci.
  ( Vec u sovinistickim imaginacijama i dukljeskim fantazijama, kojih se pametan stidi. )
  Mogu … Mogu se SRBI iz Crne Gore POSRBIJANCITI! Kako je to jednako stetno, neuputno i nedozvoljivo. Kako je takvih pokusaja bilo, i bice ih.
  Kako i tamo ima isto tako neznavenih, kao i amo. Kako i Srbijanci imaju svoje “ dukljeske avetinje „, avlijanere!
  Kako oni tamo, tako i vi amo, vise od vijeka, kako sprecavate srpsku konstituciju, sto je nanelo najvecu, jos i gore, nepopravljivu stetu srpskom korpusu.
  O cemu sam, jos poodavno pisao, neki dan i ovdije komentarisao.
  Takvi kakvi ste, u stanju ste dva oka u glavi da zavadite.
  Niko vecu stetu nije Srbima napravio od “ dukljesa “ ovdasnjih i tamosnjih.
  Jedan ste vi milet, jedinstven!
  Najblizi. Na istom zadatku.
  … Najdalje od pameti, najblize propasti.
  Sto za zivota pametan sagradi, za noc crnu vi porusite.
  Najveca ste kazna srpskom narodu.
  Montenegrinske dukljese i srbijanski avlijaneri!
  Maroderi!

 41. 0
  0

  Shvatio Podgorica!
  Konacno i on shvatio, kako to i nije moguce!
  … Kako su historijska Darinkina pisma, ustvari svinjski but i kljukana dinastija!?
  I on shvatio!
  Kako snijeg pada, na moj potocic pada, a on djavolak zubori … Srpski zbori!
  Da ga citav svijet razume.
  Kako Podgorica nije razumio Podgoricu.
  Sebe nije!
  … A kamoli nas.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here