Насловна Политика Калуђеровић Станковићу: Ко ће одговарати за ДКП?

Калуђеровић Станковићу: Ко ће одговарати за ДКП?

0
ПОДИЈЕЛИ

У прилогу Вам достављамo допис Врховном државном тужиоцу од посланика Велизара Калуђеровића, са копијом одговорајуће документације коју је посланику доставила Управа за некретнине, а поводом његовог захтјева о хронологији уписа у катастарском операту непокретности које су предмет купопродаје између ДКП АД у стечају и Зетаградња д.о.о. Подгорица .

kaludjerovic_2

Господине Станковићу, 
Од Управе за некретнине – Подручна јединица Подгорица достављена ми је, на мој захтјев, одговарајућа докумнтација о хронологији уписа у катастарском операту земљишта које је предмет купопродаје између ДКП АД у стечају као продавца и Зетаградња Д.О.О. као купца, по основу Уговора у купопродаји непокретности закљученог 21.06.2010. године.

Поред остале документације, достављена ми је и Потврда бр. 367 од 12.05.2015. године којом стечајни управник ДКП АД у стечају потврђује „…да је Зетаградња д.о.о. у цјелости исплатила уговорену цијену…“, те да су, измирењем купопродајне цијене, испуњени услови за укњижбу права својине у корист купца – Зетаградња д.о.о., као искључивог власника свих непокретности из купопродајног уговора.
Господине Врховни државни тужиоче, информације које сам до сада добијао на мој захтјев, од стечајног управника ДКП АД у стечају говоре да је Зетаградња д.о.о. као купац непокретности, од укупног износа уговорене цијене у износу од 13,2 милиона евра, исплатила само дио купопродајне цијене од око 7 милиона евра. Преостали износ цијене до 13, 2 милиона евра није исплаћен, већ је купац очигледно ослобођен обавезе плаћања пуног износа цијене на основу признавања одређених трошкова које је учинила стечајна управа ДКП, а који немају утемељење у правном поретку наше државе.

Како сте ме, као заинтересованог посланика, раније информисали да је код надлежног државног тужилаштва у току поступак извиђаја за прикупљање доказа за покретање поступка кривичне одговорности појединаца из ДКП АД у стечају, цијеним потребним да Вам, ради комплетирања документације, доставим Потврду стечајног управника ДКП АД у стечају бр. 367 од 12.05.2015. године која представља зелено свијетло Управи за некретнине да све непокретности ДКП АД у стечају упише на Зетаградња д.о.о. Подгорица са власништвом 1/1 и акт Управе за некретнине П.бр.958-101-1709/15 од 22.06. 2015. године.

Посебно напомињем да ће уписом непокретности на Зетаградњу д.о.о. Подгорица, ДКП АД у стечају остати без имовине у активи, па му се, очигледно по договореном сценарију, припрема ликвидација. Остаће, нажалост, ненаплаћена потраживања Државе од око 38 милиона евра, неизмирене обавезе према запосленима, као и потпуно обесправљених 4.365 мањинских акционара који су били власници 48,8 % имовине ДКП-а.

Остаје нам и да пратимо да ли ће неко одговарати због огромне штете која је наступила за државу, запослене и мањинске акционаре ДКП.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here