Насловна Друштво Гошовић: Усвојени Закон није у складу са правним системом

Гошовић: Усвојени Закон није у складу са правним системом

0
ПОДИЈЕЛИ

Демократска Црна Гора затражиће од предсједника Црне Горе Филипа Вујановића да Закон о одржавању стамбених зграда врати Скупштини на поновно одлучивање, јер су, сматрају у тој партији, његове норме у колизији са нормама другог закона.

Скупштина Црне Горе донијела је и нови Закон о одржавању стамбених зграда. Посланик Демократа Невен Гошовић казао је да су њихови амандмани, утемељени и у праву и у животној стварности, одбијени, али да је зато усвојен Закон који није усклађен са правним системом Црне Горе.

Саопштење Гошовића преносимо у цјелости:

Прихватањем ових законских рјешења власници станова и други етажни власници стекли су заједничку недјељиву својину и на уређеним зеленим, спортским и другим површинама на урбанистичкој парцели стамбене зграде, али и на паркинг просторима, и наравно стекли сва бројна права која проистичу из права својине.

Законом су први пут прописане и обавезе етажних власника на редовном одржавању урбанистичке парцеле, укључујући одржавање спољне расвјете која припада урбанистичкој парцели, уређење зелених површина, уређење и поправка мобилијара, одржавање паркинг мјеста, одржавање хигијене на тим просторима и др. Ријеч је о радовима који су сада у највећем дијелу у надлежности појединих локалних јавних предузећа.

Међутим, другим законом, Законом о државној имовини, грађевинско земљиште у имовини општине, паркинг простори, јавна расвјета, јавне и зелене површине, представљају локална добра од општег интереса којима располаже општина.

Тако ће сада на истим непокретностима градском-грађевинском земљишту, уређеним зеленим, спортским и другим површинама, паркинг просторима и другим јавним површинама обухваћеним урбанистичком парцелом на којој је изграђена стамбена зграда, примјеном двају закона право својине имати етажни власници посебних дјелова стамбене зграде, али и општина. Приходи по основу додјеле на коришћење тих јавних површина до сада су припадали само општини.

На који начин ће сада разријешити имовински спор по основу права својине на истој непокретности између етажних власника стамбене зграде и општине, вјероватно зна само министар Гвозденовић.

У односу на постојеће законско рјешење, сада ће аконтацију трошкова редовног одржавања, нужних и хитних радова на стамбеној згради, по једнакој вриједности бода за 1м2 плаћати власници стамбеног и пословног простора.

До сада су власници пословног простора плаћали три пута већи износ цијене на име одржавања стамбених зграда. Али ће, етажни власници сада плаћати аконтацију и за трошкове одржавања по 1м2 нето површине нестамбеног простора који чине заједничка поткровља, перионице, сушионице, ходници, холови и други.

На тај начин доћи ће до повећања аконтације за трошкове одржавања стамбене зграде коју плаћају власници станова као посебних дјелова зграде.

Свако повећање обавеза грађана у постојећој социо-економској ситуацији за Демократе је неприхватљиво, као што је несхватљиво и дубоко неправедно усвојено законско рјешење да исти износ накнаде за одржавање стамбене зграде, по 1м2 стамбеног простора плаћају власници станова у подрумима зграда, као и власници ексклузивних пословних и стамбених простора у стамбеној згради.

Грађани би такође требало да знају да ће убудуће сваки рачун њима испостављен на име трошкова одржавања стамбене зграде по било ком основу представљати вјеродостојну исправу у извршном поступку.

Па ће и ти рачуни бити предмет директне наплате од стране јавних извршитеља, као што су рачуни за утрошак воде, одржавања чистоће и др.

Посланици Демократа нијесу учествовали у раду пленума, јер је сједницом предсједавао шампион политичке корупције. Закон са овако донесеним рјешењима не може и не треба да заживи у пракси. Зато ће Демократе затражити од Предсједника Црне Горе да наведени закон врати Скупштини на поновно одлучивање, јер су његове норме у колизији са нормама другог закона.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here