Насловна Политика ЦГО: Увести ефикасан систем интерне контроле у Тужилаштву

ЦГО: Увести ефикасан систем интерне контроле у Тужилаштву

0
ПОДИЈЕЛИ

Центар за грађанско образовање (ЦГО) послао је Врховном државном тужиоцу Ивици Станковићу иницијативу која има за циљ унапријеђење праксе административног праћења тужилачких предмета.

cgo

Станковић је, током недавног сусрета са представницима ЦГО-а, изразио отвореност Тужилаштва да ради на развоју унутрашњих система контрола, а ова иницијатива представља конкретан приједлог ЦГО-а који може допринијети спријечавању и откривању коруптивних радњи унутар тужилачке организације.

Полазиште иницијативе је у Правилнику о унутрашњем пословању Државног тужилаштва, који има солидну основу, али којег је неопходно дорадити ради успостављања праксе ефикаснијег и ефективнијег административног праћења тужилачких предмета и повезаности података и лица која раде на овим предметима. Иницијатива предвиђа увођење аналитичког приступа у завођењу предмета, као и процедуре праћења, откривања и процесуирања повезаности података и лица у ланцу обраде тужилачких предмета. Тако успостављена континуирана интерна анализа била би значајан механизам за превенирање и сузбијање корупције у самој тужилачкој организацији. Додатно, операционализација ове иницијативе би омогућила бољу интерну контролу, прегледност и већу транспарентност рада Тужилаштва.

Конкретан мотив за покретања иницијативе налази се у искуству ЦГО-а са Тужилаштвом по питању захтјева за достављање информација за које је ЦГО цијенио да би морале бити систематизоване и лако доступне. Наиме, ЦГО је тражио сљедеће податке: колико је ОДТ Подгорица примило анонимних пријава током 2012, 2013. и 2014; колико је анонимних пријава имало јасан основ за отварање предмета од стране ОДТ-а Подгорица, те спровођење радњи извиђаја; списак судских вјештака економско-финансијске струке који су ангажовани од стране ОДТ Подгорица од јануара 2011. до децембра 2013; списак тужилаца ОДТ Подгорица који су ангажовали судске вијештаке економско-финансијске струке у периоду од јануара 2011. до децембра 2013. Ови захтјеви су одбијени од стране ОДТ Подгорица, уз образложења да Тужилаштво нема такве евиденције!

ЦГО оцјењује да је управо ово велики простор за корупцију унутар тужилачке организације који је лако злоупотријебити што ствара правну несигурност за грађане и грађанке Црне Горе. Стога је неопходно увести прецизне евиденције које ова питања обрађују, систематизују и везују за саме тужиоце и њихов учинак. Тиме би се створили потребни услови за развијање вишедимензионалних система контроле који би допринијели ефективнијој интерној контроли у Државном тужилаштву, али и знатно већој отворености и транспарентности рада самог Тужилаштва.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here